Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

Đăng bởi: admin, ngày 27/09/2018 22:07 PM

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

 

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website hoangcuongelectric.com & hoangcuongelectric.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH TM Hoàng Cương (gọi tắt Trung tâm điện máy Hoàng Cương)

 

Chính Sách này mô tả cách Trung tâm điện máy Hoàng Cương tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Trung tâm điện máy Hoàng Cương (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Trung tâm điện máy Hoàng Cương được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Trung tâm điện máy Hoàng Cương.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch (“Thông Tin Khách Hàng”).

- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Trung tâm điện máy Hoàng Cương không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo. 

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

- Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Trung tâm điện máy Hoàng Cương, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Trung tâm điện máy Hoàng Cương, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của Trung tâm điện máy Hoàng Cương bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

- Trung tâm điện máy Hoàng Cương có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Trung tâm điện máy Hoàng Cương cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập và/hoặc sử dụng các tính năng của Trung tâm điện máy Hoàng Cương. Khi thu thập dữ liệu, Trung tâm điện máy Hoàng Cương thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

- Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của Trung tâm điện máy Hoàng Cương bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Trung tâm điện máy Hoàng Cương không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Trung tâm điện máy Hoàng Cương.

- Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Trung tâm điện máy Hoàng Cương, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Trung tâm điện máy Hoàng Cương, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Trung tâm điện máy Hoàng Cương phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Trung tâm điện máy Hoàng Cương có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

- Trung tâm điện máy Hoàng Cương có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

- Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Trung tâm điện máy Hoàng Cương;

- Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Trung tâm điện máy Hoàng Cương;

- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 2.4. Về việc liên kết với các website khác

- Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Trung tâm điện máy Hoàng Cương trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Trung tâm điện máy Hoàng Cương tại http://hoangcuongelectric.com & http://hoangcuongelectric.vn.

- Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Trung tâm điện máy Hoàng Cương từ các website khác không phải là website chính thức của Trung tâm điện máy Hoàng Cương.

 2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

- Trung tâm điện máy Hoàng Cương không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Trung tâm điện máy Hoàng Cương cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, Trung tâm điện máy Hoàng Cương sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Trung tâm điện máy Hoàng Cương cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

- Trung tâm điện máy Hoàng Cương có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Trung tâm điện máy Hoàng Cương có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Trung tâm điện máy Hoàng Cương tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Trung tâm điện máy Hoàng Cương sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Trung tâm điện máy Hoàng Cương: Trung tâm điện máy Hoàng Cương có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các công ty thành viên của Trung tâm điện máy Hoàng Cương, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Trung tâm điện máy Hoàng Cương. Việc chia sẻ này giúp Trung tâm điện máy Hoàng Cương có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty thành viên và các công ty liên kết của Trung tâm điện máy Hoàng Cương được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Trung tâm điện máy Hoàng Cương: Trung tâm điện máy Hoàng Cương có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Trung tâm điện máy Hoàng Cương cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Trung tâm điện máy Hoàng Cương sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Trung tâm điện máy Hoàng Cương có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Trung tâm điện máy Hoàng Cương sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

 2.6. Sử dụng Cookie

Trung tâm điện máy Hoàng Cương cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Trung tâm điện máy Hoàng Cương... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Trung tâm điện máy Hoàng Cương hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

 2.7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Trung tâm điện máy Hoàng Cương 0911.595.756.

 

Copyright © 2020 Điện Máy Hoàng Cương . All rights reserved. Design by i-web.vn

Đang online : 5 | Tổng truy cập: 695711